Stamreeks van Johannes Franciscus van Geel

I. Adam Balthasar van Geel, geb. Rijkevorsel (B) 1625, begr. ald. 20 febr. 1710, tr. Rijkevorsel (B) 13 juli 1654 Susanna Cornely Sijmons.
Uit dit huwelijk:
1. Joannes, volgt II.
2. Paulina van Geel, geb. Loenhout 1658, begr. ald. 4 dec. 1726, tr. Loenhout 30 jan. 1680 Johannes Petrus Rombouts, ged. Loenhout 28 okt. 1648, begr. ald. 19 febr. 1697.
3. Petronella van Geel, ged. Loenhout 29 aug. 1662.

II. Joannes van Geel, ged. Rijkevorsel (B) 9 aug. 1654, begr. Loenhout 26 aug. 1722, tr. 1e 1688 Elisabeth Gijsbrecht; tr. 2e 1700 Cornelia Adriaansen Huijps, ged. Brecht (B) 12 juli 1667, dr. van Corneel Huiijbrecht en Maria van Buijten.
Uit het tweede huwelijk:

III. Jan Baptist van Geel (Gheel), ged. Brecht (B) 10 nov. 1700, † na 1770, tr. Brecht (B) 1 maart 1729 Cornelia Gabriels.
Uit dit huwelijk:
1. Jan, volgt IV.
2. Franciscus van Geel (Gheel), ged. Brecht (B) 2 nov. 1730.

IV. Jan van Geel, geb. Brecht (B) 2 nov. 1730, arbeider -1821, arbeider 1821-, † Roosendaal en Nispen 10 sept. 1821, tr. 1e Nispen-Essen 18 juni 1769 Gertrudis Vallenaers, ged. Nispen-Essen 6 aug. 1751, begr. ald. 13 mei 1794, dr. van Joannes en Angelina Claessen Walschot; tr. 2e Nispen 27 dec. 1795 Johanna Brouwers, ged. Nispen-Essen 23 nov. 1742, † Roosendaal 11 nov. 1821, dr. van Simon Huibergtse en Cornelis Jansen Deckers en wed. van 1e Marijn van Oosterbos en 2e Adriaan Krijnen.
Uit het eerste huwelijk:
1. Joannes Joannes van Geel, ged. Nispen-Essen 10 juli 1770, dagloner -1821, † Wouw 8 maart 1821, tr. voor 1794 Maria de Groot, ged. Wouw 11 dec. 1765, † ald. 28 febr. 1837, dr. van Jan en Geertrui Blokhuizen en wed. van Leonardus van Wezel.
2. Marijnus Joannes van Geel, ged. Nispen 6 aug. 1773, dienaar der gemeente 1814-, arbeider 1826-, arbeider -1839, † Roosendaal en Nispen 30 juni 1839, tr. 1e Nispen-Essen 11 aug. 1793 (Anna) Maria Panen, geb. Essen (B) 25 juni 1767, † Nispen 13 okt. 1808, dr. van Joannes en Adriana Verhaegen; tr. 2e (ondertr. Roosendaal 1 april) 1809 Johanna de Bakker, geb. Nieuwmoer; tr. 3e Essen (B) 23 mei 1811 Anna Maria van den Berg, geb. Esschen (B) 2 mei 1762, † Roosendaal en Nispen 3 jan. 1839, dr. van Jan en Helena Somers en wed. van (Petrus) Joannes Broekhoven.
3. Petrus van Geel, ged. Nispen 12 nov. 1775, † Wouw 20 juni 1839, tr. Wouw 6 april 1800 Adriana van Gastel, geb. Moerstraten 1772, † Wouw 17 nov. 1835, dr. van Johannes en Maria Taks.
4. Maria van Geel, ged. Nispen 4 mei 1778, † Steenbergen 10 nov. 1822, tr. voor 1809 Adriaan Veraert (Verraart), ged. Nispen-Essen 28 juli 1765, arbeider, † Wouw 7 aug. 1824, zn. van Gerardus Veraert en Adriana van Velthoven; hij hertr. Wouw 12 juli 1824 Dijmphna Crijnen.
5. Cornelis van Geel, ged. Nispen-Essen 22 jan. 1782, dagloner 1812-, arbeider 1821-, arbeider 1837-, arbeider 1838-, arbeider 1840-, arbeider 1855-, † Roosendaal en Nispen 26 jan. 1855, tr. Essen (B) 18 april 1804 (Maria) (Anna) Catharina Panen, geb. Nispen, ged. Klamthout (B) (Nieuwmoer) 10 mei 1773, arbeidster -1848, † Roosendaal en Nispen 25 okt. 1848, dr. van Adriaan en Adriana Hagenaars en wed. van Cornelis van Dorst.
6. Adriaan, volgt V.
7. Anna Cornelia van Geel, ged. Nispen-Essen 15 nov. 1787.
8. Maria (Joanna) Catharina van Geel, ged. Roosendaal en Nispen 5 sept. 1790, † Steenbergen 10 juli 1875, tr. Roosendaal 3 juni 1821 Paulus Schijvenaars, ged. Steenbergen 30 jan. 1793, arbeider 1821-, † Steenbergen 5 jan. 1845, zn. van Dingeman en Cornelia Ackeren.

V. Adriaan van Geel, ged. Nispen-Essen 6 nov. 1784, veldwachter 1815-, veldwachter 1819-, veldwachter 1821-, veldwachter 1822-, veldwachter 1828-, veldwachter 1839-, veldwachter 1840-, veldwachter 1842-, veldwachter 1847-, gepensioneerd veldwachter 1857-, gepensioneerd veldwachter 1862-, gepensioneerd veldwachter 1863-, † Roosendaal 30 mei 1863, tr. Roosendaal 2 juni 1805 Dijmpna Verschueren, ged. Klein-Zundert 16 juli 1784, † Roosendaal 27 jan. 1869, dr. van Cornelis Joannis en Catharina Joannis Verkoijen.
Uit dit huwelijk:
1. Gerardus van Geel, ged. Roosendaal 16 april 1806, † Nispen-Essen 8 juni 1807.
2. Cornelis, volgt VI.
3. Marijn van Geel, geb. Roosendaal en Nispen 18 dec. 1813, timmerman 1842-, Wagenmaker 1846-, Wagenmaker 1850-, Wagenmaker 1864-, Wagenmaker 1870-, Wagenmaker -1888, † Roosendaal 25 maart 1888, tr. Bergen op Zoom 12 jan. 1843 Catharina Voorhans (Voermans), geb. Bergen op Zoom 27 jan. 1817, † Roosendaal 7 mei 1905, dr. van Martinus Voorhans en Anna Maria Henrich.
4. Leonardus van Geel, geb. Roosendaal 8 dec. 1815, Schoenmaker 1840-, Schoenmaker 1840-, Overwegwachter Everlandseweg Nispen 1855-1887, arbeider 1856-, Spoorwegwachter 1860-, † Roosendaal 9 juli 1887, tr. Roosendaal 9 jan. 1856 Adriana van Ginneken, geb. Roosendaal en Nispen 9 april 1820, dienstbode 1856-, † Roosendaal en Nispen 12 dec. 1892, dr. van Adriaan en Helena Kools.
5. Catharina van Geel, geb. Roosendaal en Nispen 8 dec. 1817, arbeidster, † Roosendaal en Nispen 16 aug. 1857, tr. Roosendaal en Nispen 29 dec. 1852 Jacobus Bruijninckx, geb. Roosendaal 25 dec. 1823, arbeider, † Antwerpen (B) 17 juli 1878, zn. van Jan Baptist en Anna Catharina Tas (Fas); hij hertr. na 1857 Joanna Josepha Paulina van Calsteren.
6. Elizabeth van Geel, geb. Roosendaal 14 aug. 1819, dienstbode 1840-, † Roosendaal en Nispen 9 jan. 1869, tr. Roosendaal en Nispen 18 mei 1840 Johannes Nieuwlaat, geb. Roosendaal 19 jan. 1815, arbeider 1840-, arbeider 1842-, arbeider 1846-, arbeider 1851-, dagloner 1860-, arbeider 1869-, arbeider 1879-, † Roosendaal en Nispen 30 sept. 1890, zn. van Cornelis en Lucia Kools; hij hertr. Roosendaal 12 mei 1873 Anna Dimphena van Hees.
7. Johanna van Geel, geb. Roosendaal 14 febr. 1822, † Wouw 29 maart 1893, tr. Roosendaal 29 juni 1862 Petrus Johannes Willemen, geb. Huijbergen 24 juli 1820, arbeider 1851-, arbeider 1852-, arbeider 1867-, arbeider -1874, † Wouw 6 sept. 1874, zn. van Andries en Johanna Meesters en wedr. van (Maria) Adriana van Geel.
8. Antonia van Geel, geb. Roosendaal 29 sept. 1823, † ald. 2 febr. 1909, tr. 1e Roosendaal 23 mei 1855 Petrus Jongenelen, geb. Roosendaal 11 okt. 1828, arbeider -1859, † Roosendaal 29 april 1859, zn. van Marijn en Gertruda van Dorst; tr. 2e Roosendaal 21 aug. 1864 Joannes van Spaendonk, geb. Esschen (B) 1838, Metselaar 1864-, † na 1909, zn. van Adrianus en Anna Florentina Paulina van Tree.
9. Johannes van Geel, geb. Roosendaal 2 dec. 1825, arbeider 1856-, Spoorwegwachter 1862-, Spoorwegwachter 1863-, Spoorwegwachter 1863-, Spoorwegwachter 1864-, Spoorwegwachter -1870, Spoorwegwachter -1870, † Roosendaal 23 april 1870, tr. Roosendaal 19 okt. 1862 Joanna Maria van Hees, geb. Esschen (B) 1833, dienstmeid 1862-, Spoorwegwachtster 1888-, Spoorwegwachtster 1893-, † Roosendaal 3 april 1908, dr. van Cornelis en Joanna Suijkerbuijk; zij hertr. Roosendaal 17 sept. 1873 Adrianus van der Heijden en tr. 3e Roosendaal 18 juni 1879 Petrus van Gastel.

VI. Cornelis van Geel, geb. Roosendaal 17 maart 1811, Schoenmaker 1840-, Schoenmaker 1842-, Schoenmaker 1847-, † Roosendaal 18 okt. 1847, tr. Roosendaal 21 okt. 1840 (Anna) Cornelia Huijbregts, geb. Zundert 11 jan. 1814, dienstbode 1840-, Goederenbestelster 1880-, † Roosendaal 2 maart 1884, dr. van Adriaan en Elizabeth Roeken.
Uit dit huwelijk:
1. Willebrordus van Geel, geb. Roosendaal en Nispen 7 nov. 1841, besteller van goederen 1870-, Goederenbesteller 1875-, Kramer 1881-, † Roosendaal en Nispen 3 nov. 1916, tr. Roosendaal en Nispen 11 febr. 1880 Adriana Panen, geb. Roosendaal en Nispen 14 nov. 1835, † na 1916, dr. van Adriaan en Maria Elizabeth Wierckx en wed. van Johannes Schepers.
2. Petrus, volgt VII.
3. NN van Geel, levenloze dochter, geb. Roosendaal 1 april 1844.
4. Dingena van Geel, geb. Roosendaal 23 sept. 1845, † ald. 16 juli 1847.

VII. Petrus van Geel, geb. Roosendaal 10 dec. 1842, arbeider, arbeider 1871-, arbeider 1876-, Spoorwegwerker 1882-, blokwachter Ned Sporwegen 1884-, Spoorwegwachter 1885-, Spoorwegwerker 1889-, Spoorwegwachter 1905-, † Roosendaal 7 maart 1910, tr. Roosendaal 4 mei 1870 Anna Cornelia Suijkerbuijk, geb. Roosendaal 17 sept. 1847, † ald. 24 dec. 1927, dr. van Adrianus en Maria Anna Sche(e)pers.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis van Geel, geb. Roosendaal 30 juli 1871, wisselwachter, beambte NS, wisselwachter 1898-, Spoorwegbeambte 1899-, wisselwachter 1900-, Seinhuiswachter 1905-, † Roosendaal 6 april 1909, tr. Roosendaal 3 aug. 1897 Anna Catharina van Buijten, geb. Roosendaal 29 aug. 1868, Winkelierster 1924-, † Roosendaal 4 juli 1924, dr. van Christiaan en Johanna van Aart.
2. Anna Maria van Geel, geb. Roosendaal 19 nov. 1872, religieuze, † Steenbergen 1 mei 1955.
3. NN van Geel, levenloze dochter, geb. Roosendaal 10 maart 1874.
4. NN van Geel, levenloze zoon, geb. Roosendaal 10 maart 1874.
5. NN van Geel, levenloze dochter, geb. Roosendaal 29 nov. 1875.
6. Catharina van Geel, geb. Roosendaal 23 okt. 1876, † ald. 24 nov. 1939, tr. Roosendaal 29 april 1901 Cornelis Goderie, geb. Wouw 10 maart 1879, Spoorwegbeambte 1901-, Spoorwegbeambte 1903-, wisselwachter 1904-, wisselwachter 1905-, wisselwachter 1906-, begr. Roosendaal 9 jan. 1965, zn. van Johannes en Cornelia Stoop.
7. Jacoba van Geel, geb. Roosendaal 29 sept. 1878, † ald. 25 mei 1879.
8. NN van Geel, levenloze dochter, geb. Roosendaal 5 april 1880.
9. Adrianus Cornelis van Geel, geb. Roosendaal 30 maart 1881, † ald. 21 jan. 1884.
10. Johannes Franciscus, volgt VIII.
11. Adrianus van Geel, geb. Roosendaal 28 maart 1884, arbeider SS, Spoorwegbeambte 1913-, † Roosendaal 30 okt. 1966, tr. Etten-Leur 24 okt. 1913 Cornelia van de Goolberg, geb. Etten-Leur 31 jan. 1887, dienstbode 1913-, † Roosendaal 2 april 1983, dr. van Adrianus en Cornelia van Bedaf.
12. Cornelia Dimphna van Geel, geb. Roosendaal 14 dec. 1885, wijk O 5 1885-, † Roosendaal 7 aug. 1961, tr. Roosendaal 22 mei 1905 Marinus de Bruijn, geb. Oudenbosch 27 mei 1883, Spoorwegarbeider 1905-, † Roosendaal dec. 1960, zn. van Cornelis en Catharina Willemse.
13. NN van Geel, levenloze zoon, geb. Roosendaal 23 dec. 1887.
14. Johanna Maria van Geel, geb. Roosendaal 2 juli 1889, begr. ald. 14 okt. 1976, tr. Roosendaal 13 jan. 1914 Adrianus Jacobus Nieuwlaat, geb. Roosendaal 23 jan. 1890, Spoorwegarbeider 1914-, † Roosendaal 15 nov. 1968, zn. van Petrus en Anna Maria Maas.
15. Elisabeth van Geel, geb. Roosendaal 17 dec. 1891, † ald. 17 dec. 1891.

VIII. Johannes Franciscus van Geel (Gouden medaille der Kroonorde van België 1939-), geb. Roosendaal 14 nov. 1882, brigadier rechercheur, hoofdagent van politie, zonder, stoker bij de stoomtram 1908-, agent gemeentepolitie 1909-, agent van politie 1910-, agent van politie 1910-, agent van politie 1914-, brigadier van politie 1927-, hoofd agent (met pensioen) 1945-, † Roosendaal 9 dec. 1971, tr. Roosendaal 12 nov. 1907 Adriana van Baal, geb. Princenhage 14 juni 1878, † Rotterdam 10 dec. 1968, begr. Roosendaal 13 dec. 1968, dr. van Marijnus en Johanna Oomen.
Uit dit huwelijk:
1. Petrus Marinus van Geel, geb. Roosendaal 25 nov. 1908, † ald. 27 april 1994, tr. Roosendaal 9 aug. 1938 Cornelia Adriana Wilhelmina van Loon, geb. Roosendaal 26 sept. 1911, † ald. 12 nov. 2006.
2. Johanna Cornelia van Geel, geb. Roosendaal 18 jan. 1910, † ald. 26 okt. 1993, tr. Roosendaal 9 sept. 1941 Antonius Buijs, geb. Hoeven 12 mei 1906, † Roosendaal 17 okt. 1979.
3. Anna Cornelia Catharina van Geel, geb. Roosendaal 26 juni 1913, Secretaresse Red Band Roosendaal 1928-1946, huishoudster bij pastoor Rops 1947-1977, † Ulvenhout 26 jan. 2008.
4. Marinus Cornelis Anthanasius van Geel, geb. Roosendaal 16 juni 1917, Red Band Roosendaal 1936-, Red Band Turnhout 1938-, pensioen 1994-, † Turnhout 13 juni 1994, tr. Betsy van Twist, geb. Breda 26 sept. 1918, † Turnhout 20 okt. 1983.
5. Francina Adriana van Geel, geb. Roosendaal 23 okt. 1924, Onderwijzeres 1944-, † Eindhoven 4 juli 2004.